Adata Hauptner replėms

Adata Hauptner replėms

Tinka tik Hauptner replėms (mėlynos/žalios)

2.89